Stručná historie mopse

O teoriích vysvětlujících původ mopse se vedou diskuse po mnoho let. Nyní je obecně přijímán názor, že mops pochází z Číny, odkud se rozšířil do Japonska a později do Evropy. Uvádí se několik názvů - Lo-še, považovaný za ekvivalent evropského názvu mops, dále pug, carlin, carlino, mops-honde atd. Po otevření námořních cest mezi Dálným východem a Evropou byli v první třetině 16.století mopsové přivezeni obchodníky a námořníky do Nizozemska. Mops si tam získal velkou slávu, když  zachránil život princi Vilému I. Oranžskému u Hermigny roku 1572, kdy  včas probudil svým štěkotem, vytím a škrábáním prince při náhlém přepadení španělskými vojsky. Díky tomu princ unikl a všude potom vozil svého statečného psa s sebou, takže se mops stal oblíbeným plemenem holandského dvora. Mops se stal psem oranžského rodu a byl ozdoben typickou stužkou, nebo obojkem oranžové barvy. Vnuk Viléma  I., Vilém III. Oranžský, přišel do Anglie se svou manželkou Marií II. Stuartovnou a r.1688 se stal králem. Královský pár si přivezl do Anglie mnoho mopsů, kteří všichni nosili oranžovou stuhu kolem krku, jako znak příslušnosti ke Královskému domu Oranžskému. Neobyčejně oddána tomuto plemeni byla také manželka Jiřího III  Charlotta (1760-1820) a měla mnoho mopsů. Ale koncem vlády Jiřího IV. v r.1830 již mops nebyl tak módní a v pol.19.století málem upadl v zapomenutí. Díky královně Viktorii, která byla velkou milovnicí psů a mezi jinými plemeny chovala i mopse, nezůstal mops dlouho v nemilosti. Královna Viktorie prý za svůj dlouhý život vlastnila 36 mopsů. V té době se mopsové vyskytovali i v Rusku. Teta Kateřiny II., princezna Hedvika Sofie Augusta, vlastnila prý 16 mopsů. V šedesátých letech 19. století si lady a lord Willoughbyovi opatřili v Petrohradě nebo snad i u jisté maďarské šlechtičny ve Vídni mopse, kteří dali základ jejich chovu a stali se jedním z kořenů moderního chovu mopsů. V r. 1881 vznikl anglický mopsklub a do anglického Kennel Clubu byl přijat v r.1883. V r.1886 se v Anglii konala první klubová výstava mopsů. Třetí klubovou výstavu organizoval sám Charles Cruft, který se stal sekretářem klubu.